понеделник, 26 септември 2011 г.

МВФ ще опрости половината дълг на Гърция

   В рамките на годишното събрание на МВФ, състояло се в неделя във Вашингтон, е съгласуван мащабен план за преодоляване на дълговата криза в еврозоната. Според предварителния проект ще бъдат опростени 50 % от гръцкия държавен дълг.
   Новият проект, който ще бъде формулиран по-конкретно през следващите два месеца, предвижда също значително увеличаване на Европейския фонд за финансова стабилност (EFSF) от 400 милиарда евро днес до 2 трилиона.
   По този начин, съобщава BBC, позовавайки се на неназовани участници във вашингтонското заседание, МВФ успя да съгласува времето за утвърждаване на спасителния план и основните му параметри.
   Въпреки това, пред реализирането му вероятно ще възникнат нови трудности, а в случай на неуспех последствията ще са крайно тежки за целия свят. Цената на неуспеха може да бъде нова финансова криза, в резултат на която едва забележимият ръст на икономиката в еврозоната ще се превърне в рецесия, ако не и в нещо още по-лошо.